+32 67 890 280 info@media-pub.be

Info-familles

WORD HOOFDADVERTEERDER IN EEN NUMMER VAN INFO-FAMILLES

Info-Familles is een huis-aan-huisblad dat meer dan 48 keer per jaar verdeeld wordt in Wallonië. Het magazine bevat gemeentelijke en gewestelijke informatie die verzameld wordt door de vzw Notre Commune. Als hoofdadverteerder kunt u van volgende voordelen genieten:

– Goedkoop adverteren, want het magazine geniet van een voordelig belastingtarief
– Vrije keuze van het verspreidingsgebied
– Vrije keuze van formaat en papier

Behalve de verplichte ruimte voor de lokale informatie zijn er dus geen verplichtingen.

Voor meer informatie, neem contact met ons op.

ZIJ ADVERTEREN IN INFO-FAMILLES