+32 67 890 280 info@media-pub.be

Agentschappen en FMCG

VOORAL BEDRIJVEN DIE ACTIEF ZIJN IN SECTOREN ZOALS DISTRIBUTIE EN FMCG ZETTEN ZWAAR IN OP HUIS-AAN-HUISFOLDERS.

Media&Pub ontwikkelde specifieke diensten voor die gewaarschuwde gebruikers. De inhouse marketingafdelingen van die grote groepen weten ongetwijfeld perfect waar ze mee bezig zijn als ze een folder creëren en/of drukken… maar dat betekent nog niet ze de expertise en ervaring van Médiapub niet kunnen gebruiken!

Media-Pub is actief in vijf domeinen :

  1. optimalisatie van het verspreidingsgebied (sorteren op basis van sociodemografische criteria, gebiedsanalyse op basis van aankoopgedrag enz.)
  2. fiscaal beheer
  3. het magazine Info-Familles, dat u recht geeft op een voordelig belastingtarief
  4. beheer van de distributie van staaltjes
  5. andere creatieve vormen van huis-aan-huisacties zoals waardebonnen of promocheques